Postoj KDU-ČSL k Istanbulské úmluvě

24.05.2018 09:48

 Postoj KDU-ČSL k Istanbulské úmluvě

 

KDU-ČSL se vyjadřuje kriticky k Úmluvě Rady Evropy (což není EU) o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) již několik let. Cílem úmluvy je reagovat na vysoký výskyt domácího a genderově podmíněného násilí. Je třeba zdůraznit, že KDU-ČSL dlouhodobě odsuzuje všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporuje rovnost příležitostí pro muže i ženy.

 

KDU-ČSL však důrazně odmítá takovou interpretaci Istanbulské úmluvy, která by podporovala genderovou ideologii - např. zpochybňování tradiční rodiny (založené na manželství muže a ženy) jejím označováním za „stereotypní pojímání rolí můžu a žen“ apod.

 

Domníváme se, že nikdo není schopen dát politické záruky, že Istanbulská úmluva nebude v průběhu času interpretována v neprospěch rodiny založené na vztahu jednoho muže a jedné ženy. Dále chybí záruka, že úmluva nebude sloužit jako záminka či legislativní opora (1) ke stírání autentických rozdílů mezi mužským a ženským pohlavím a k odstraňování pojmů otec a matka z vládní prorodinné politiky, (2) k zavádění předčasné a násilné sexualizace dětí ve školách prostřednictvím povinné výuky, (3) k pozvolné indoktrinaci právními prostředky na úkor občanské společnosti, (4) k umožnění adopce dětí homosexuálními páry, (5) k vytváření takového systému sociálně-právní ochrany dětí, který nepreferuje komplexní práci s rodinou a nerespektuje subsidiární roli státu k záležitostem rodiny, (5) ke znevažování mateřské role ve vztahu k profesní „kariéře“, apod.

Z těchto důvodů členové vlády za KDU-ČSL v minulé vládě nehlasovali v roce 2016 pro ratifikaci této úmluvy. Ve Vládě ČR byla Istanbulská úmluva schválena hlasy ČSSD a ANO 2011. Stejně jako naši dnes už bývalí ministři v roce 2016 (Byli jsme totiž veřejně tvrdě napadáni a dehonestováni ze strany koaličních partnerů i aktivistů). Ani poslanci za KDU-ČSL nebudou v Poslanecké sněmovně nyní souhlasit s tím, aby ČR přistoupila k této úmluvě Rady Evropy.

Mohu Vás ubezpečit, že KDU-ČSL jasně hájí pohled na člověka jako na obraz Boží, který byl stvořen jako muž a žena. Odmítáme genderovou ideologii a hájíme lidskou důstojnost každého člověka. V minulosti jsme výrazně pomohli ke vzniku zákonné úpravy, která bojuje proti domácímu násilí.

Zákon č. 135 / 2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím (Jan Kasal).

Nyní se problematice věnuje ve Sněmovně naše poslankyně Pavla Golasowská. V tomto ohledu Istanbulská úmluva nepřináší žádnou novou kvalitu v ochraně lidské důstojnosti. Naopak. Hrozí, že se na některé pasáže budou odvolávat aktivisté a politici nepřátelští lidské přirozenosti.

Věříme, že o postojích KDU-ČSL budete informovat vaše okolí.

S pozdravem Pavel Bělobrádek